Napisz do nas

Chopin Instytut

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

centrala

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa

tel.: +48 22 44 16 100
fax: +48 22 44 16 113

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina sprawuje pieczę nad ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina w tym jego nazwiska i wizerunku oraz jest dysponentem praw z rejestracji znaku towarowego CHOPIN.